Expandable Widgetized Area

Use all default WordPress widgets or bring the area to life with custom shortcodes.
About Me

Wildster Logo

Wild Vintage WP Theme

Hey, I am Wildster. Wild Vintage WP Theme Built with emphasis on clean, content oriented, modern & minimalistic design.With me you're never going to feel limited or restricted!

Recent Posts

24-uren van Cimorné (2de editie) ten voordele van De Warmste Week  #Musicforlife

Op 22 en 23 december 2017 droeg het team van Cimorné opnieuw haar vlammetje bij aan De Warmste Week van Stubru.

Er werd maar liefst €30.617 ingezameld, bijna 3 keer zo veel als tijdens de eerste editie ! We zamelden geld in ten voordele van 2 Aalsterse projecten, vzw Shelter en vzw jeugdzorg De Vlier.

Vzw Shelter richt een gemeenschapshuis in voor meerderjarige alleenstaande jongeren die daar terecht kunnen voor begeleid zelfstandig wonen.

Dagcentrum vzw De Vlier begeleidt minderjarige jongeren in gezinnen waar het samenleven tussen ouders en kinderen moeilijk verloopt, en de leef- en opvoedingssituatie van het kind verontrustend is.

Trots op dit resultaat en op naar de volgende editie !

 24u2018

Add comment

Cimorné © 2018. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. WEBDESIGN DOOR webdesign aalst GREEN BANANAS